Přeskočit obsah

Založení studentského účtu

Studentský účet si můžete založit na stránce pro vytváření studentských účtů, na kterou se dostanete z přihlašovací stránky přes odkaz Create account for document upload (STUDENTS). Případně můžete použít odkaz, který je obsažen přímo v notifikačním e-mailu při odevzdávání úkolů (viz Odevzdávání úkolů ke kontrole).

Při vytváření účtu budete muset zadat e-mailovou adresu, jméno a heslo. Poté Vám bude na zadanou adresu odeslán e-mail vyžadující potvrzení pro vytvoření účtu. Po kliknutí na odkaz uvedený v doručeném e-mailu vám bude účet úspěšně vytvořen a budete se moci přihlásit pomocí emailové adresy a hesla, které jste zadali při vytváření účtu.

Poznámka

Chcete-li, aby se vám ve vytvořeném účtu shromažďovali všechny práce odevzdávané v rámci ELFu, je třeba jako e-mailovou adresu uvést vaši univerzitní adresu (tj. adresu ve formátu UČO@mail.muni.cz). Váš účet v systému ELF totiž používá právě univerzitní adresu.

Vytvořený studentský účet je zpočátku prázdný. Po odeslání nějakých souborů ke kontrole skrze e-mailovou adresu účtu (případně skrze účet v ELFu s touto emailovou adresou) se odeslané soubory budou zobrazovat na stránce se seznamem dokumentů (viz obrázek níže).

Obr. 1: Ukázka seznamu kontrolovaných dokumentů v rámci studentského účtu v systému Urkund.

Na stránce seznamu můžete především:

  • Sledovat stav nahraného dokumentu. Ikona vlevo ukazuje, zda je již analýza dokumentu hotová, nebo teprve probíhá.
  • Zobrazit si text zprávy, která byla odeslána spolu se souborem k analýze.
  • Vyřadit jednotlivé dokumenty z databáze zdrojů.
  • Zobrazit si originální verzi kontrolovaného dokumentu.
  • Vyhledávat konkrétní dokumenty pomocí vyhledávacího pole vpravo nahoře.