Přeskočit obsah

Co je to Urkund/Ouriginal

Urkund/Ouriginal (oficiální stránky) je systém na kontrolu plagiátů textů. V ELFu je možné jej využít ke kontrole studentských prací odevzdaných jako vlastní textové úkoly nebo jako příspěvky do fóra. Učiteli se poté u každé odevzdané práce zobrazí “skóre” podobnosti textu s jinými zdroji a zároveň podrobná analýza celého dokumentu s vyznačenými problémovými pasážemi. Studentům je v základním nastavení u vlastních prací dostupné základní hodnocení shody. Urkund kontroluje práce jak oproti vlastní obsáhlé celosvětové databázi textů, tak proti ostatním textům odevzdaných studenty jinde v ELFu.

Základní oficiální příručky k systému (v angličtině):