Přeskočit obsah

Urkund: návody pro uživatele

V ELFu je možné využít antiplagiátorský systém Urkund ke kontrole odevzdaných studentských prací. Na těchto stránkách naleznete hlavní přehled dostupné nápovědy pro učitele i studenty.

Základní přehled

Sekce Základní přehled uvádí úvodní postupy a základní východiska práce učitele v systému ELF.

  • Co je to Urkund. Seznámení s fungováním systému Urkund a jeho využitím v e-learningovém systému ELF.
  • Plagiátorství na FF MU. Základní východiska antiplagiátorské politiky na FF MU
  • Vztah s dalšími systémy MU. Na MU lze využít více systémů na kontrolu plagiátorství. Zde najdete jejich základní přehled a vysvětlení vztahu se systémem Urkund.

Práce v ELFu

Sekce Práce v ELFu obsahuje odkazy na podrobnou nápovědu pro učitele a studenty týkající se práce se systémem Urkund přímo v rámci kurzů v ELFu. Jedná se o:

Práce mimo ELF

Sekce Práce mimo ELF obsahuje odkazy na podrobnou nápovědu pro učitele a studenty, jak lze se systémem Urkund pracovat i mimo prostředí ELFu.