Přeskočit obsah

Vztah s dalšími systémy MU

Hlavním nástrojem Masarykovy univerzity pro vyhledávání potenciálních plagiátů je aplikace „vejce vejci” dostupná přímo v Informačním systému MU. Tato aplikace funguje na principu vyhledávání podobností mezi texty, které jsou obsaženy v její databázi, je ale schopna vyhledávat i možné podobnosti vůči zdrojům z celého Internetu.

V souvislosti s plagiátorstvím vyvíjí a provozuje Masarykova univerzita také následující veřejně přístupné systémy:

  • Theses.cz jde o systém pro odhalování plagiátů mezi závěrečnými pracemi. Systém v současnosti využívá už několik desítek převážně českých vysokých škol a univerzit.
  • Odevzdej.cz jde o systém pro odhalování plagiátů v seminárních nebo jiných pracích. Jde o systém, který umožňuje kontrolu prací pro veřejnost.
  • Repozitar.cz jde o repozitář vědeckých prací. Vůči vědeckým pracím nahraným do tohoto systému lze pomocí výše uvedených systémů rovněž kontrolovat práce na možné podobnosti.

Vedle výše uvedených možností pro kontrolu plagiátů nabízí Filozofická fakulta Masarykovy univerzity navíc systém Urkund. Jde o mezinárodně využívaný systém nezávislý na ostatních antiplagiátorských systémech vyvíjených na MU (tj. oba systémy pracují s jinou databází zdrojů a s jiným algoritmem pro jejich porovnávání).

Systém Urkund je využíván primárně pro kontrolu studentských prací odevzdávaných v rámci e-learningového systému ELF na FF MU. Lze jej ovšem využívat i samostatně, např. pro dodatečnou kontrolu závěrečných prací či seminárních prací odevzdávaných mimo systém ELF.