Přeskočit obsah

Nastavení systému Urkund v ELFu

Systém Urkund můžete v rámci ELFu používat celkem ve třech typech aktivit. Jde o: Úkol, Fórum a Workshop. Obecné fungování a možnosti nastavení jednotlivých aktivit jsou popsány v dokumentaci pod jednotlivými odkazy. Níže najdete návod, jak u těchto aktivit pracovat s nastavením systému Urkund.

Základní nastavení

Ve výchozím nastavení je nástroj Urkund u všech zmiňovaných typů aktivit povolen a zapnutý (tj. Úkol, Fórum a Workshop). Pokud tedy nepotřebujete využít specifického nastavení, stačí ponechat výchozí nastavení a systém Urkund začít využívat.

Chcete-li fungování nástroje Urkund upravit, najdete potřebné nastavení vždy v nastavení dané aktivity v sekci Antiplagiátorský nástroj Urkund. Základní nastavení je stejné pro všechny uvedené typy aktivit. Najdete zde následující položky:

  1. Povolit Urkund. První položkou ovlivňujete, zde chcete nástroj Urkund v rámci dané aktivity využívat (tj. zda se mají odevzdané práce nechávat kontrolovat na možné plagiátorství). Ačkoli není problém nechat nástroj Urkund povolen i v případě, že ho nevyužíváte, v některých případech může být vhodnější nástroj vypnut, pokud již předem víte, že ho nebudete v rámci dané aktivity využívat. Např. pokud využíváte nějaké diskuzní fórum pouze pro vzájemnou komunikaci, je vhodnější nástroj Urkund vypnout, aby studenti nebyli zmatení automaticky posílanými e-maily o kontrole jejich diskuzních příspěvků.
  2. Adresa příjemce. Ve druhé položce nastavení se zadává adresa systému Urkund pro kontrolu souborů. Pokud nemáte vlastní adresu systému Urkund (více o jejím získání najdete na stránce Založení učitelského účtu), je třeba zde ponechat výchozí adresu. Pokud máte vlastní adresu systému Urkund, můžete ji do tohoto pole zadat. Poté se vám budou všechny práce odevzdané v rámci daného úkolu zobrazovat ve vaší osobní složce na stránkách systému Urkund.
  3. Ukázat studentům skóre podobnosti. Zde můžete nastavit zda resp. kdy se studentům má zobrazit skóre podobnosti. Skóre podobnosti odpovídá procentu z textu odevzdaného úkolu, který byl identifikován jako shodný s jinými texty v databázi zdrojů systému Urkund. V nastavení můžete vybrat z možností: Nikdy, Vždy a Po uzavření aktivity. Ve výchozím nastavení je zvolena možnost Vždy a studentům se tedy skóre podobnosti zobrazuje ihned, jakmile je v systému dostupné.
  4. Ukázat studentům zprávu o podobnosti. Jedná se o obdobné nastavení jako výše, akorát se týká zobrazení podrobné zprávy o podobnosti. Ve výchozím nastavení se zpráva o podobnosti studentům nezobrazuje.
  5. Poslat studentovi e-mail. Poslední položka nastavení se týká toho, zda má být studentům automaticky posílán e-mail v okamžiku, kdy byl jimi odevzdaný soubor již zkontrolován a je k dispozici finální zpráva o podobnosti. Toto nastavení se týká skutečně jen upozornění na hotovou kontrolu souboru. Neovlivňuje tedy automatické posílání e-mailu upozorňujícího studenta ihned po odevzdání, že je jeho práce bude kontrolována systémem Urkund (posílání těchto informačních e-mailů nelze vypnout).

Obr. 1: Základní nastavení antiplagiátorského nástroje Urkund.

Rozšířené nastavení

Rozšířené nastvaení si zobrazíte kliknutím na tlačítko Ukázat rozšířená nastavení v sekci Antiplagiátorský nástroj Urkund. Konkrétní položky rozšířeného nastavení nástroje Urkund se mírně liší podle typu aktivity. Celkově se v rozšířeném nastavení můžete setkat s následujícími položkami:

  • Odesílat soubory i online text. V rámci aktivit typu Úkol a Fórum můžete specifikovat, zda se mají posílat ke kontrole v systému Urkund pouze nahrané soubory, nebo i text vepsaný přímo pomocí HTML editoru. V případě diskuzního fóra tak můžete rozlišit, zda chcete kontrolovat přímo text diskuzních příspěvků, nebo jen přiložené soubory, anebo diskuzní příspěvky i přiložené soubory. V případě aktivity typu Úkol je tato položka nastavení závislá na Typech úkolů, které jsou v rámci nastavení povoleny (tj. zda studenti mohou odevzdávat pouze soubory, nebo i online text).
  • Kdy má být soubor odeslán do nástroje Urkund. U aktivit typu Úkol můžete ovlivnit, kdy má být nahraný soubor poslán ke kontrole systémem Urkund. Tato položka nastavení je opět závislá na jiném Nastavení odevzdávání úkolů. Konkrétně jde o nastavení Požadovat, aby studenti klikli na tlačítko Odeslat, které vyžaduje, aby student odevzdání úkolu potvrdil kliknutím na odpovídající tlačítko. To umožňuje rozlišovat mezi pracovní verzí úkolu a tou, kterou student skutečně odeslal k hodnocení. Do nástroje Urkund pak mohou být posílány nahrané soubory okamžitě (tj. i pracovní verze úkolů), nebo až poté, co student soubor odešle k hodnocení.
  • Povolit všechny podporované typy souborů. U všech třech typů aktivit (tj. Úkol, Fórum a Workshop) můžete určit, zda mají být ke kontrole systémem Urkund posílány všechny podporované typy souborů, nebo jen vybrané.
  • Typy souborů k odeslání. Pokud chcete nechat kontrolovat jen vybrané typy souborů, musíte zde vybrat z nabídky dostupných typů, které chcete nechat kontrolovat.