Přeskočit obsah

Plagiátorství na FF MU

Za plagiátorství se dle TDKIV považuje vydávání cizího literárního nebo jiného uměleckého nebo vědeckého díla za vlastní, popř. převzetí části cizí práce, bez uvedení použitých zdrojů.

V kontextu vysokoškolských studentských seminárních a diplomových prací se tak za plagiátorství považují především takové případy, kdy student:

  • vydává cizí seminární či diplomovou práci za svou,
  • využívá ve své práci části cizího textu, které vydává za své,
  • opomíjí (i neúmyslně) citovat zdroje, které ve své práci využívá,
  • cituje zdroje nepřesně, čímž zabraňuje jejich dohledání. (více viz stránka Plagiátorství na webu MU)

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity posuzuje plagiátorství dle § 68 zákona o vysokých školách jako disciplinární přestupek, za který může být udělena sankce od napomenutí, přes podmíněné vyloučení ze studia, až po nepodmíněné vyloučení ze studia, je-li zřejmé, že disciplinární přestupek byl spáchán úmyslně (viz Disciplinární řád FF MU).

Některé ústavy a katedry FF MU pak mohou mít svoji antiplagiátorskou politiku specifikovánu podrobněji. Informace jsou pak obvykle k nalezení na webových stránkách daného ústavu či katedry (viz např. Katedra anglistiky a amerikanistiky či Kabinet informačních studií a knihovnictví).