Přeskočit obsah

Odevzdávání úkolů ke kontrole

Odevzdávání úkolů, které jsou následně kontrolovány antiplagiátorksým nástrojem Urkund, probíhá vesměs standardním způsobem jako běžné odevzdávání úkolů nebo přispívání do fóra. Při odevzdávání úkolu se akorát zobrazí upozornění v následujícím znění:

Všechny vložené soubory budou zkontrolovány antiplagiátorským nástrojem Urkund.

Pokud si nepřejete, aby byl váš dokument dále používán jako jeden ze zdrojů při budoucích antiplagiátorských analýzách mimo tento systém, použijte odkaz k vyřazení dokumentu z databáze zdrojů, který se objeví po dokončení analýzy.

Jakmile student nahraje soubor a úkol odevzdá, systém Urkund mu zároveň automaticky pošle upozornění (v angličtině). Předmět notifikačního e-mailu má podobu “Confirmation of receipt - ” následováno názvem souboru, který student v rámci úkolu odevzdal (u diskuzních příspěvků a úkolů typu online text je název souboru generován automaticky). Obsah notifikačního e-mailu je pak tvoří následující:

  • Potvrzení, že systém Urkund přijal nahraný soubor ke zpracování. A to včetně přesného času, kdy k přijetí souboru došlo.
  • Výzva k registraci na stránkách systému Urkund (více viz stránku Založení studentského účtu). Registrace na stránkách systému Urkund však není pro kontrolu práce a fungování systému nutná a kontrola nahraného souboru proběhna nezávisle na tom, zda si v systému Urkund student vytvoří vlastní účet.
  • Nástin širšího kontextu problematiky plagiátorství a jejích různých dimenzí.
  • Základní popis fungování systému Urkund a obecného postupu při jeho využívání pro kontrolu studentských prací. Tento popis se netýká využívání systému Urkund v rámci ELFu, nýbrž obecného fungování mimo ELF (více viz stránku Fungování systému Urkund mimo ELF).
  • Upozornění na možnost vyřadit nahraný dokument z databáze zdrojů systému Urkund včetně odkazu, pomocí kterého může student vyřazení dokumentu provést.

V systému ELF je pak na stránce s odevzdaným souborem či vloženým diskuzním příspěvkem viditelná ikona ozubeného kola ( - viz obrázek níže) s popiskem: Tento soubor byl odeslán ke kontrole do antiplagiátorského nástroje Urkund. Nyní probíhá analýza.

Obr. 1: Stránka Úkolu z pohledu studenta po odevzdání úkolu a odeslání souboru ke kontrole.

Pozor

Samotná analýza nemusí probíhat ihned a může to trvat i v řádu několika hodin, než se v ELFu zobrazí výsledné skóre podobnosti a případně i zpráva o podobnosti. Doba od nahrání souboru po zobrazení výsledků analýzy je proměnlivá a závisí především na délce kontrolovaného textu a počtu dalších souborů, které jsou v té době odeslány do systému Urkund ke kontrole.