Plagiátorství na FF MU

Za plagiátorství se dle TDKIV považuje vydávání cizího literárního nebo jiného uměleckého nebo vědeckého díla za vlastní, popř. převzetí části cizí práce, bez uvedení použitých zdrojů.

V kontextu vysokoškolských studentských seminárních a diplomových prací se tak za plagiátorství považují především takové případy, kdy student:
  • vydává cizí seminární či diplomovou práci za svou,
  • využívá ve své práci části cizího textu, které vydává za své,
  • opomíjí (i neúmyslně) citovat zdroje, které ve své práci využívá,
  • cituje zdroje nepřesně, čímž zabraňuje jejich dohledání.
    (více viz stránka Plagiátorství na webu MU)
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity posuzuje plagiátorství dle § 68 zákona o vysokých školách jako disciplinární přestupek, za který může být udělena sankce od napomenutí, přes podmíněné vyloučení ze studia, až po nepodmíněné vyloučení ze studia, je-li zřejmé, že disciplinární přestupek byl spáchán úmyslně (viz Disciplinární řád FF MU).

Některé ústavy a katedry FF MU pak mohou mít svoji antiplagiátorskou politiku specifikovánu podrobněji. Informace jsou pak obvykle k nalezení na webových stránkách daného ústavu či katedry (viz např. Katedra anglistiky a amerikanistiky či Kabinet informačních studií a knihovnictví).